Välkommen till Interbook Go Östersund!

Boka anläggning

Har du aldrig bokat hos oss tidigare?

Som förening: Ta kontakt med din förenings bokningsansvarig. De bestämmer  vilka som får boka på föreningen och kan skapa underanvändare.

Har eran förening ingen bokningsansvarig maila bokningen@ostersund.se  så hjälper vi till.

Som privatperson och företag kan du själv enkelt registrera dig och skapa en inloggning genom att följa instruktionerna på inloggningssidan. Klicka på logga in så kommer du till sidan där du registrerar dig.

Boka Idrottsanläggningar och hallar

Mer information om allmänna bestämmelser, principer vid schemaläggning och lokalhyror finns på vår hemsida: (tryck på länken nedan) 

Östersunds kommun/boka idrottsanläggningar

Föreningsregister

Letar du efter en förening? De föreningar som är registrerade hos oss på Kultur- och fritidsförvaltningen i Östersund hittar du i föreningsregistret. I föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori.

Kontakta Kundcenter

Telefon- och besökstider 063-14 30 00

Öppettider Mån-Tor 8-17 och Fre 8-16

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 15 juli

 

Reglerna om hur stor yta av en verksamhetslokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera upphör att gälla från och med den 15 juli. Det innebär att det nu är tillåtet för alla att besöka och nyttja de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna igen. Men det är fortsatt viktigt att undvika trängsel och att följa de allmänna råden.

Det här gäller

De specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus upphörde att gälla den 1 juli.  Från och med den 15 juli försvinner även reglerna om hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera.

De allmänna råden om att hålla avstånd och att undvika trängsel gäller fortfarande.

Folkhälsomyndighetensföreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) länk till annan webbplats ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Det ska fortfarande vara möjligt att hålla avstånd. Det är viktigt att undvika trängsel såväl under som i anslutning till pågående verksamhet. Fortsätt gärna att umgås och träna utomhus om det är möjligt.

Utgångspunkterför läger och cuper

Folkhälsomyndighetens rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår. Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndigheten:
Läger och cuper sommaren 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Badhusen kommer att öppna inomhus så snart det är möjligt
Badhallarna i Brunflo och Lit samt Östbergsbadet är som vanligt sommarstängda och öppnar igen i och med skolstarten.

På Storsjöbadet är i dagsläget utomhusbassängen öppen och vi planerar för att öppna rutschkanorna inom kort. Även inomhusbadet kommer att öppnas så snart vi har tillräcklig bemanning för att göra detta. För att bedriva badhusverksamhet måste det finnas ett visst antal personal på plats med utbildning i bland annat HLR, sjukvård och livräddning. I nuläget beräknar vi att kunna öppna inomhusbadet vecka 35. När mer exakt information finns kommer det att publiceras på kommunens och Storsjöbadets webb.

För dig som har abonnemang eller värdekort på Storsjöbadet

Samtliga abonnemang och värdekort fortsätter vara frysta till återöppnandet av anläggningen och förlängs därefter med motsvarande tid.

Antaldeltagare vid allmänna sammankomster

Från och med den 15 juli gäller nya begränsningar av antaltillåtna deltagare för allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det tillåtna antalet deltagare regleras i Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.