Välkommen till Interbook Go Östersund!

Boka anläggning

Har du aldrig bokat hos oss tidigare?

Som förening: Ta kontakt med din förenings bokningsansvarig. De bestämmer  vilka som får boka på föreningen och kan skapa underanvändare.

Har eran förening ingen bokningsansvarig maila bokningen@ostersund.se  så hjälper vi till.

Som privatperson och företag kan du själv enkelt registrera dig och skapa en inloggning genom att följa instruktionerna på inloggningssidan. Klicka på logga in så kommer du till sidan där du registrerar dig.

Boka Idrottsanläggningar och hallar

Mer information om allmänna bestämmelser, principer vid schemaläggning och lokalhyror finns på vår hemsida: (tryck på länken nedan) 

Östersunds kommun/boka idrottsanläggningar

Föreningsregister

Letar du efter en förening? De föreningar som är registrerade hos oss på Kultur- och fritidsförvaltningen i Östersund hittar du i föreningsregistret. I föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori.

Kontakta Kundcenter

Telefon- och besökstider 063-14 30 00

Öppettider Mån-Tor 8-17 och Fre 8-16

Det här gäller för idrotts- och träningsverksamhet från den 1 juni

De skärpta råden innebär att vi begränsar eller stänger kommunala verksamheter. Läger och cuper i mindre omfattning kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Vi tar vårt ansvar för att minska risken för smittspridning på allvar och förväntar oss att du gör det också.

Det här gäller

Folkhälsomyndighetensföreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) länk till annan webbplats ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild och förening bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

hålla avstånd till varandra

inte dela utrustning medvarandra. Det kan till exempel gälla vattenflaskor och munskydd som kan överföra saliv

om möjligt enbart genomföra aktiviteter utomhus

undvika gemensammaomklädningsrum

resa till och frånaktiviteten individuellt

utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter som av förbunden definieras som elitverksamhet samt ÖIK:s a-lag i ishockey och Östersunds basket seniorlag damer.

Begränsningar av antalet personer som får vistas i en idrottshall samtidigt

Utifrån pandemilagen och med hänsyn till arbetsmiljö, pandemiläge och idrottsanläggningarnas utformning begränsas antalet personer som kan vistas samtidigt i våra idrotts- och träningsanläggningar. Begränsningarna införs för att säkerställa att lokalerna kan användas utan risk för trängsel.

Här finns en lista över kommunens idrottsanläggningar och vilket maxantal som kan vistas i dessa.

Maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar 

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

om möjligt enbart hålla träningar och andra aktiviteter utomhus

minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning

endast genomföra mindre läger och cuper

Tävlingar, matcher och motionslopp

Från och med den 1 juni gäller att

·         för barn och unga födda2002 eller senare tillåts matcher och tävlingar inomhus och utomhus. Även läger och cuper i mindre skala tillåts. Anordnas något av detta inomhus gäller regeln om 10 kvadratmeter per individ. Kultur- och fritidsnämndens restriktioner av maxantal per hall gäller fortsatt. Omklädningsrum fortsätter hållas stängda.

·         för vuxna tillåts tävlingar och matcher i mindre omfattning utomhus. Även mindre cuper och läger tillåts. Omklädningsrum är fortsatt stängda.

·         arrangerade motionslopp och tävlingar för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts med maxantalen 150 deltagare och 100 personer i publik utefter arrangemangsområdet. Omklädningsrum fortsätter hållas stängdas.

Förutsättningen för att tävlingar, matcher, cuper och läger ska tillåtas är att de sker enligt gällande restriktioner.

Utgångspunkter för läger och cuper

Det är fortfarande viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Tänk på att inte heller ledare bör blandas mellan grupper och aktiviteter. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Läger kan anordnas förutsatt att aktiviteterna anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar, lokalens storlek och antalet deltagare. Kultur- och fritidsnämndens angivna maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar gäller vid inomhusaktiviteter. För utomhusaktiviteter finns inga deltagarbegränsningar men det skall finnas möjlighet att hålla avstånd.

Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är även möjligt att åka till en annan region eller delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är dock viktigt att bland annat

·         inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra

·         vara observant på sjukdomssymtom och informera om vikten av uppmärksamhet på symtom

·         begränsa antalet personer per grupp och undvik att grupper blandas med varandra under lägret

·         förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus

·         undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan fleradeltagare än den avgränsade gruppen

·         undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation

·         säkerställ goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar

·         placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, exempelvis i entréer och matsalar 

Läs mer vad som gäller på Folkhälsomyndigheten:
Läger och cuper sommaren 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

De föreningar som avser anordna matcher, tävlingar, cuper eller läger vid kommunens anläggningar ska göra en riskbedömning. En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget (de lag som lämnat in en riskanalys behöver inte lämna nya för kommande matcher), dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Till riskbedömningen ska arrangören/föreningen även bifoga

·         En lokalskiss som redogör för hur det undviks att trängsel uppstår och grupper blandas med varandra

·         Rutiner för hantering av deltagare eller ledare medsjukdomssymtom samt rutiner för hemresa så snart som möjligt

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) länk till annan webbplats

Det här gäller i Östersundskommun

Alla badhusstänger för allmänheten

Storsjöbadet(inklusive relaxavdelning) samt badhallarna i Brunflo, Lit och Östbergsbadet öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Skolorna kommer att kunna fortsätta nyttja dem med hänsyn till lagkrav om simundervisning.

Inomhusbaden fortsätter vara stängda för allmänheten. Från och med den 7 juni öppnas dock utebassängen på Storsjöbadet för allmänheten under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. (HSLF-FS 2021:2).

Kommunala idrottsanläggningar inomhus stänger för allt utom barn- och elitverksamhet

Allakommunala inomhusidrottsanläggningar öppnas för företag och föreningsverksamhet riktad till barn och unga födda 2002 och senare. Däremot fortsätter de att vara stängda för allmänheten. Begränsningar finns för maxantal som kan vistas i en lokal samtidigt. Alla omklädningsrum är fortsatt stängda.

Idrottsanläggningar som ägs eller drivs av föreningar

Kultur-och fritidsnämnden uppmanar de föreningar som själva äger/hyr sina lokaler eller har nyttjanderättsavtal med kommunen att fortsätta hålla dem stängda fram tillsvidare. Undantaget är föreningar som håller sina anläggningar öppna för barn födda 2002 eller senare samt idrott på elitnivå, exempelvis senior verksamhet på landslagsnivå och högsta serierna i lagidrotter.

Idrottsanläggningar utomhus

Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt öppna. Allmänhetens vallabod på skidstadion håller stängt.

Omklädningsrummen hålls stängda

Allaomklädningsrum på kommunens idrotts- och träningsanläggningar hålls stängda för att minska risken för smittspridning.

Slusstider införs mellan bokningar inomhus 

För att undvika trängsel på våra inomhusanläggningar förväntas samtliga föreningar lämna anläggningen när fem minuter kvarstår av bokningen. Ansvarig ledare ser till att detta sker. Detta gäller inte i ishallarna där 15 minuters spoltid sker mellan varje pass.

Antaldeltagare vid allmänna sammankomster

Från och med den 1 juni gäller nya begränsningar av antal tillåtna deltagare för allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det tillåtna antalet deltagare regleras i Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 .

För övriga inomhusaktiviteter i kommunens idrottsanläggningar gäller kultur- och fritidsnämndens angivna maxantal som får vistas i kommunens idrottsanläggningar.

 

För dig som har abonnemang eller värdekort hos någon av de berörda anläggningarna

Samtliga abonnemang och värdekort kommer frysas från 24 november till återöppnandet av anläggningarna och därefter förlängas med motsvarande tid.

Förlöpande verksamhet, exempelvis träningar, behöver ni inte göra en riskbedömning men uppmuntras göra en för att se vilka åtgärder ni skulle kunna vidta. Det gör ni via:

Folkhälsomyndighetensriskbedömning länk till annan webbplats

Skolverksamheten får nyttjaanläggningarna fullt ut

Det vill säga inklusive omklädningsrum och dusch. Det gäller fram till klockan 17.00. Att skolelever och föreningar inte har samma förutsättningar vad gäller tillgång till dusch beror på att tiden i omklädningsrummet ska minimeras i högsta möjliga mån för de som deltar i föreningsverksamhet.

Elever i en klass möter varandra hela dagen. De sitter tillsammans i klassrummet och äter tillsammans i matsalen. I en förening samlas däremot personer från olika stadsdelar och skolor vilket innebär en större uppblandning.